Betrokken partijen

Tekst

Het Groene Net is een samenwerking tussen gemeenten, energieleverancier en warmtebronnen. Hieronder vind je meer informatie over de betrokken partij en hun rol binnen Het Groene Net. 

De betrokken gemeenten

Gemeente Sittard-Geleen was de eerste initiatiefnemer als het aankomt op Het Groene Net. Zij zagen kansen in het benutten van lokale warmtebronnen voor de verwarming van woningen en bedrijven in hun gemeente. Om dit te bewerkstelligen gingen zij op zoek naar een expert op het gebied van duurzame energie en kwamen uiteindelijk uit bij Ennatuurlijk. Inmiddels zijn ook de gemeenten Beek en Stein betrokken bij het initiatief en liggen de plannen klaar om ook daar het warmtenet uit te rollen. Met Het Groene Net zetten de gemeenten een grote stap in de goede richting voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.  

Over Ennatuurlijk

Ennatuurlijk is een leverancier van warmte en koude die zich richt op het gebruik van duurzamere warmtebronnen. Ze zijn een specialist als het aankomt op het koppelen van lokale producenten en ontvangers van duurzame warmte en koude. Daarbij maken ze gebruik van verschillende technieken en warmtebronnen. Het aanleggen van warmtenetten en het daarmee mogelijk maken dat bijvoorbeeld restwarmte van de industrie een woning of pand verwarmt, dat is hun specialiteit. Niet zo gek dus, dat Ennatuurlijk door de gemeenten is gekozen als partner voor Het Groene Net. 

Ga naar www.ennatuurlijk.nl

Over de bron: Biomassacentrale Sittard

Het Groene Net wordt verwarmd door twee warmtebronnen: BES (Biomassacentrale Sittard) en restwarmte vanuit SABIC. BES is een particuliere onderneming die tuinafval inzamelen en omzetten in energie door middel van een verbrandingsinstallatie. SABIC is een petrochemiebedrijf en heeft een naftakraker genaamd Olefin 4. Tijdens het productieproces van Olefin 4 komt veel restwarmte vrij, wat gebruikt wordt voor de verwarming van het warmtenet. Samen vormen BES en Olefin 4 een constante en betrouwbare bron van warmte voor Het Groene Net. 

Over de provincie en het Rijk 

Ook zijn de provincie Limburg en het Rijk inmiddels betrokken partijen. Met de potentiële besparingen die Het Groene Net kan realiseren, zijn we vooroploper op het gebied van de energietransitie. De provincie Limburg heeft die blijk van steun gegeven in de vorm van subsidies, wat voor een stroomversnelling heeft gezorgd in de ontwikkeling van het warmtenet. 

De belangrijkste betrokken partij 

Het is een hele mooie samenwerking voor een duurzamere toekomst. Vele gezinnen, bedrijven en woningcorporaties zijn al aangesloten, maar als het op duurzaamheid aankomt geldt natuurlijk: hoe meer, hoe beter. Bovendien heeft het naast duurzaamheid nog meer voordelen voor de afnemers.