Over Het Groene Net

Het Groene Net is een lokaal duurzaam energiebedrijf. Via een ondergronds buizennetwerk gebruikt Het Groene Net duurzame warmte van Biomassa Energiecentrale Sittard en restwarmte van bedrijventerrein Chemelot voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Bedrijven, gebouwen en woningen die op Het Groene Net zijn aangesloten:

 • besparen blijvend op hun energiekosten
 • hoeven niet meer te (her)investeren in een eigen verwarming- of koelinstallatie.

Natuurlijk is aansluiten op Het Groene Net ook interessant voor de maatschappelijk verantwoorde ondernemer.

 

Hoe werkt het?

Een pand dat is aangesloten op Het Groene Net heeft geen eigen cv-ketel nodig. Een tweetal buizen brengt de warmte van Het Groene Net tot in de meterkast. Daar wordt een afleverset geplaatst die warm tapwater maakt en warmte overdraagt aan het cv-systeem. Elk pand heeft een eigen temperatuurregeling en meter.

Bij bedrijven wordt de warmte van het Groene Net met een TSA of warmtewisselaar overgedragen op het interne gebouwcircuit.

Nieuwbouw kan met Het Groene Net ook worden gekoeld. Daar is dan wel zogenaamde lage temperatuurverwarming voor nodig.

 

Alle voordelen op een rij

Voor bedrijven:

 • verbeteren energieprestatie/energielabel van het gebouw
 • verlagen van de CO2 -footprint
 • lagere energiekosten, geen onderhoudskosten
 • minder afhankelijk van prijsschommelingen fossiele brandstoffen
 • geen (her)investering in eigen cv- installaties of koelinstallaties

Voor woningen

 • geen aanschaf-, onderhouds- en vervangingskosten cv-ketel
 • ruimtewinst door het vervallen van een stookruimte
 • geen rookgasafvoer meer nodig
 • veiligere woningen omdat een gasleiding niet meer nodig is