• Duurzame warmte in de westelijke mijnstreek

  Het Groene Net is een warmtebedrijf in oprichting.
  Honderden inwoners en bedrijven in Sittard-Geleen, Stein en Beek gaan profiteren van duurzame warmte.

 • Planning realisatie eerste fase van het Groene Net

  4 oktober 2016

  Planning realisatie eerste fase van het Groene Net

  In juli jl. hebben de aandeelhouders officieel goedkeuring gegeven voor de realisatie van de eerste fase, die onderdeel uitmaakt van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net. Maar wanneer gaat de eerste schop nu de grond in? En wanneer horen omwonenden meer?

  De aannemer heeft deze week definitief opdracht gekregen voor de realisatie. Communicatie met betrokkenen staat in de realisatieperiode centraal.

  Bewoners zullen o.a. via brieven, de websites van gemeente Sittard-Geleen en Het Groene Net en een informatiebijeenkomst geïnformeerd worden. De start van de realisatie staat gepland op 26 oktober. Vanaf die datum zal er ook een wekelijkse inloopmiddag georganiseerd worden, waarbij omwonenden direct vragen kunnen stellen aan de aannemer.

  De werkzaamheden hebben een doorlooptijd van 20 weken. De totale afstand van het warmtenet is ongeveer 2500 meter. Hierdoor zijn werkzaamheden vaak plaatselijk en verandert de locatie van de werkzaamheden continu. Op de website van Het Groene Net vindt u ter zijner tijd de meest actuele informatie over de werkzaamheden.

  27 juli 2016

  Realisatie eerste fase van warmtebedrijf Het Groene Net kan beginnen

  Met de ondertekening geven de aandeelhouders goedkeuring voor de realisatie van de eerste fase. Deze eerste fase maakt deel uit van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net. Het ontwikkelmodel bestaat vooralsnog uit zeven ontwikkelgebieden. Na de zomer wordt in samenwerking met de Provincie Limburg een start gemaakt met de overige deelgebieden.

  20160727 - HGN - foto financial close Guyt-Stronk 2 (002)

  Op dit moment is naast Ennatuurlijk (50%) ook de gemeente Sittard-Geleen (50%) aandeelhouder van Het Groene Net BV. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de gemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al Mijn Streekwarmte BV opgericht. Met de investering wordt een warmtenetwerk aangelegd waarop in eerste instantie 145 consumenten en negen zakelijke klanten  worden aangesloten. Het gaat om de projecten De Spil, Spoorkolonie en Ligne. De warmte aan deze klanten wordt geleverd door de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en het bestaande ketelhuis van Ennatuurlijk in de wijk Hoogveld.

  Het Groene Net

  In 2009 is het idee voor  Het Groene Net opgepakt. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat warmte levert aan ruim 5.000 huishoudens en tientallen bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Deze warmte wordt geleverd op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein. Bij de voorbereidingen van Het Groene Net waren Provincie Limburg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, de Europese Investeringsbank (EIB) en het adviesbureau Driven by Values betrokken.

  Pluspunten

  Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn een van de  grootste duurzame warmtenetwerken van Nederland. Er is  voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun  CO2-doelstellingen  grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

  Voor meer informatie:

  www.ennatuurlijk.nl

  http://www.1limburg.nl/aanleg-van-het-groene-net-start-na-de-zomer

  12 juni 2015

  ​Grootste groene warmtenet komt van de grond

  De Limburgse gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met warmteleverancier Ennatuurlijk voor de oprichting van het duurzame warmtebedrijf Het Groene Net. Dit wordt het grootste duurzame warmtenet van Nederland, meldt Ennatuurlijk.

  De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst betekent een succesvol einde van de zoektocht naar een private partner die samen met gemeenten het warmtenetwerk wil exploiteren, meldt Ennatuurlijk over het afronden van de aanbesteding. Om de participatie van de drie gemeenten te faciliteren, wordt overheidsbedrijf Mijnstreekwarmte BV opgericht, dat voor 50% aandeelhouder wordt van Het Groene Net. De gemeente Sittard-Geleen zal bij oprichting toetreden tot Mijnstreekwarmte BV. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe wanneer de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Ennatuurlijk wordt eigenaar van de overige 50% van de aandelen van Het Groene Net.

  Groen licht
  In de samenwerkingsovereenkomst hebben de partijen onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van de dagelijkse leiding, de ontwikkelstrategie en de risicoverdeling, die op gelijkwaardige basis plaatsvindt. Nu deze en andere zaken zijn vastgelegd, staat niets de oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net in de weg. Nadat Het Groene Net is opgericht, kunnen er contracten worden afgesloten met toekomstige afnemers en warmteproducenten. In de loop van het komende jaar begonnen worden met de aanleg van het warmtenetwerk.

  Ondersteuning
  Het duurzame warmtenetwerk Het Groene Net wordt ondersteund door de Provincie Limburg, RVO.nl en de Europese Investeringsbank. Woningcorporatie ZOwonen, biomassacentrale BES en restwarmteproducent USG zijn ketenpartners in het project. Het Limburgs Energiefonds (LEF) is voornemens om een deel van de financiering in de vorm van een achtergestelde lening te verstrekken.

  Groene Net
  Het project Het Groene Net is in 2009 opgestart. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, en Stein. Op dit moment levert Het Groene Net warmte aan enkele consumenten en zakelijke klanten. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat voor 835 TJ aan warmte levert aan woningen en bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein.

  Pluspunten
  De 5000 huishoudens en 50-70 bedrijven en instellingen die straks zijn aangesloten op Het Groene Net profiteren niet alleen van de voordelen van een collectief warmtenet, maar ook van andere kostenbesparende slimme energiediensten zoals een verbruiksmanager en een besparingscoach. Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat het grootste duurzame warmtenetwerk van Nederland. Op termijn is er een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun  CO2-doelstellingen  grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

  (Dit bericht is op 12-6-2015 gepubliceerd door ENSOC)

  16 maart 2015

  Het Groene Net nationaal voorbeeldproject

  Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op 23 februari 2015 in Enschede het nieuwe team van lokale klimaatambassadeurs gepresenteerd.

  Sjraar Cox (Burgemeester Sittard-Geleen) is klimaatambassadeur.
  ‘Energiek en daadkrachtig. Breng de circulaire economie een forse stap verder met strategische projecten ingebed in het economisch denken.’

  In deze video gaat hij onder andere in op het project Het Groene Net
  De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben in 2015 een duurzaam energiebedrijf opgericht in samenwerking met private partner Ennatuurlijk. Door gebruik van industriële restwarmte van de Chemelot-site en onbenutte warmte van de biomassacentrale BES besparen ze miljoenen m³ aardgas.

  Wilt u meer weten over het klimaatbeleid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerp…

  29 september 2014

  Oprichting warmtebedrijf Het Groene Net

  Gemeenten en warmtebedrijf Ennatuurlijk sluiten intentieovereenkomst

  Om tot de oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net te komen, zijn de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek op 26 september 2014 een intentieovereenkomst aangegaan met Ennatuurlijk.

  ,,De komende maanden vindt met warmtebedrijf Ennatuurlijk de nadere uitwerking van het project plaats en wordt er naar het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor Het Groene Net toegewerkt’’, zegt wethouder Ruud Guyt (o.a. Duurzaamheid).

  Nieuwe partij Ennatuurlijk

  In de periode sinds de voorlopige gunning kwamen de gemeenten en bouwonderneming BAM tot een verschillend inzicht inzake de toekomstige organisatie van warmtebedrijf Het Groene Net. Door dit verschil in opvatting ontbrak de basis om de samenwerking voort te zetten. Samen met de nieuwe partij Ennatuurlijk bespraken de gemeenten de voortzetting van het project binnen de uitgangspunten van de aanbesteding. Op basis hiervan is besloten om het project samen voort te zetten.

  Aandeelhouders van Ennatuurlijk zijn Dalkia en pensioenbeheerder PGGM.Ennatuurlijk heeft 180 medewerkers. Het bedrijf levert warmte en koude aan ruim 66.000 klanten verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Breda, Tilburg, Enschede, Helmond, Eindhoven, Heerlen en Maastricht

  Het Groene Net

  Het lokale energiebedrijf in oprichting distribueert straks de restwarmte van Chemelot en warmte vanuit de Bio Energie centrale Sittard (BES) naar ruim 50 bedrijven en 5000 huishoudens. Daarmee  bieden we zowel een duurzame als een concurrerende warmtevoorziening voor de gebruikers. De totale investering in Het Groene Net bedraagt circa  80 miljoen euro. De oprichting van Het Groene Net is voorzien in 2015.

  ondertekening intentie overeenkomst Het Groene Net

  Fotobijschrift: van links naar rechts > Wethouder Danny Hendrix gemeente Stein, wethouder Peter Hovens gemeente Beek, wethouder Ruud Guyt gemeente Sittard-Geleen en directeur Erik Stronk  Ennatuurlijk ondertekenen de intentieovereenkomst voor de realisatie van Het Groene Net.  Foto Ermindo Armino.

  _________________________________________________________________

  Noot voor de redactie:

  De foto is vrij van rechten te gebruiken, mits vermelding van de naam van de fotograaf.
  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Renate Peters, bestuursondersteuner 06-27 17 92 74.
  U kunt ook bellen met de perstelefoon 06- 54 79 43 64 of mailen naar:
  pers@sittard-geleen.nl

  Dit bericht kunt u ook vinden op www.sittard-geleen.nl/contact/perscentrum

  15 juli 2014

  Nieuwe partij aan tafel: gemeenten in gesprek met warmtebedrijf Ennatuurlijk

  De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek voeren op dit moment gesprekken met warmtebedrijf Ennatuurlijk (aandeelhouders zijn Dalkia en pensioenfonds PGGM) om te komen tot de oprichting van Het Groene Net. Dat gebeurt omdat de betrokken gemeenten en bouwonderneming BAM in goed overleg hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Samen met de nieuwe partij bespreken de gemeenten de voortzetting van het project binnen de uitgangspunten van de aanbesteding.

  “In de periode sinds de voorlopige gunning zijn de gemeenten en BAM tot een verschillend inzicht gekomen inzake de toekomstige organisatie van warmtebedrijf Het Groene Net. Dit verschil in opvattingen bleek niet te overbruggen en biedt onvoldoende basis om de samenwerking voort te zetten”, zegt wethouder Ruud Guyt (voorzitter stuurgroep HGN).

  Ennatuurlijk
  Ennatuurlijk was destijds de eerstvolgende gegadigde bij de aanbesteding. Ennatuurlijk en de betrokken gemeenten bespreken momenteel de voortzetting van het project binnen de uitgangspunten van de aanbesteding. Wethouder Guyt: “Voor het geval de gesprekken met de nieuwe partij onverhoopt niet leiden tot het gewenste resultaat, wordt de raad betrokken bij een terugvalscenario. Inmiddels is duidelijk dat deze terugvalmogelijkheid aanwezig is, waardoor de continuïteit van het project in elk geval is gewaarborgd.”

  Lopende projecten
  Specifiek voor de gemeente Sittard-Geleen geldt dat de lopende gezamenlijke projecten waarin BAM een actieve rol speelt, zoals Spoorkolonie, E. van Barstraat, Ligne, FitlandXL, Thienbunder en Brandweer zorgvuldig worden overgedragen. Levering van warmte en koude aan afnemers die al zijn aangesloten op warmte van Het Groene Net wordt gecontinueerd.
  De gemeenten gaan door met de ontwikkeling van Het Groene Net en zijn voornemens het bedrijf in 2014 op te richten. Naar verwachting worden de finale voorstellen aan het eind van het jaar voorgelegd aan de raden.

   

   

  14 december 2012

  BAM als beste uit de bus bij aanbesteding Het Groene Net

  De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen maakten gisteren het voornemen bekend het private partnerschap voor duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net te gunnen aan BAM.

  BAM is als beste kandidaat uit de aanbestedingsprocedure naar voren gekomen om samen met de gemeenten de technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten van het toekomstige warmtebedrijf verder uit te werken.

  → lees verder

  Proosdijveld Noord in Beek kiest voor aansluiting op Het Groene Net

  19 juli 2012

  Proosdijveld Noord in Beek kiest voor aansluiting op Het Groene Net

  Vandaag 19 juli 2012 start de bouwfase van 30 appartementen aan het Onze Lieve Vrouweplein in Beek. Met de gemeente is een convenant getekend in het kader van duurzame energie. Hiermee wordt ook dit complex voorbereid op een toekomstige aansluiting op Het Groene Net.

  → lees verder

  13 juli 2012

  Eerste nieuwsbrief 2012 gepubliceerd

  Eind juli is er een nieuwsbrief van Het Groene Net uitgekomen. Het is de eerste nieuwsbrief van 2012. De nieuwsbrief bevat de belangrijkste artikelen van de website, achtergrondinformatie en een overzicht van de toekomstige mijlpalen. Het is de vierde nieuwsbrief die door Het Groene Net is uitgegeven sinds de start van het project in 2010. Klik hier om de nieuwsbrief direct te downloaden.

  4 oktober 2011

  Zolang groen maar groeit

  DAGBLAD DE LIMBURGER — Met het beklinken van 59 ‘Green Deals’ hoopte het kabinet gisteren de kritiek te weerleggen dat groe- ne energie bij ‘rechts’ een ondergeschoven kindje is. Op naar IJs- selstein met deputé Patrick van der Broeck, die namens Limburg tekende.

  Download het hele artikel hier.