Werkzaamheden

Tekst

Informatie voor bewoners en omwonenden Hekselbrink

8 maart 2021 start aannemer Siers met vervangen van de huidige oude leidingen voor een nieuwe warmtenet onder de Hekselbrink en een stukje van de Piksenbrink. In opdracht van Ennatuurlijk, met het leggen van warmteleidingen onder de Hekselbrink. Door deze leidingen stroomt water -opgewarmd met warmte van Twence- dat aangesloten huizen en bedrijven op een duurzame manier verwarmt. Hieronder leest u meer details over de werkzaamheden en planning.

Tekst

Warmtenet Enschede

Een warmtenet maakt in de toekomst een CV-ketel op aardgas overbodig voor de aangesloten huizen en bedrijven. Zo bereiden we Enschede met ons warmtenet voor op de afspraken uit het klimaatakkoord. Dat stelt dat Nederland in 2050 vrijwel CO2-neutraal en van het aardgas af is. In de gemeente Enschede zijn nu al ruim 8.500 woningen en 200 bedrijven aangesloten op een warmtenet van Ennatuurlijk.

Het warmtenet wordt vervangen

In uw straat ligt een oud warmtenet, door dit te vervangen wordt het mogelijk om de woningen individueel aan te sluiten zodat de woningen van het gas af kunnen. Dit betekent niet dat alle woningen ook direct een aansluiting krijgen, maar het is in de toekomst wel mogelijk. Huurders van Ons Huis, die niet tussen of naast een koopwoning zitten, zullen wél aangesloten worden.

Planning

Afbeelding verwijderd.

Tekst

Parkeren en bereikbaarheid

We leggen het warmtenet in verschillende fases aan. Daarbij breken we telkens een stuk weg of parkeerplaats open. We geven ter plekke met borden aan hoe we het verkeer omleiden. De gemeente maakt de route van een omleiding een week van tevoren bekend. Parkeren kan tijdelijk op de bestaande parkeerplaatsen zoals aangegeven op de kaart.

Hinder

Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast die u mogelijk ervaart tot een minimum te beperken! We werken maandags tot en met vrijdags van 7.00 tot 16.00. Het werk dat we verrichten in de Hekselbrink bestaat vooral uit het graven van sleuven. In die sleuven mag geen water komen. Het is mogelijk dat de aannemer een mobiele pomp moet gebruiken om overtollig grondwater weg te pompen. Indien dit aan de orde is, kan dit extra geluidsoverlast met zich meebrengen. Verder verwachten we nauwelijks overlast door geluid of trilling. Als u overlast ervaart, kunt u altijd terecht bij de omgevingsmanager Martijn Oosting. Hij is bereikbaar via
martijn.oosting@ennatuurlijk.nl

Download

Alle informatie overzichtelijk bij elkaar?

Download de facsheet 

Meer weten?

Onder meer Dionne van onze klantenservice helpt je  graag verder.

 

085-2734541
klantenservice@hetgroenenet.nl