Over het Groene Net

Lokaal warmtebedrijf

Het Groene Net is een lokaal warmtebedrijf dat via een ondergronds warmtenet duurzame warmte en koude levert aan bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein. De warmte is afkomstig van twee lokale warmtebronnen: de hernieuwbare warmte van Biomassacentrale Sittard (BES) en de restwarmte van SABIC’s naftakraker Olefin 4 op Chemelot. Bij SABIC komt bij industriële processen restwarmte vrij die anders verloren zou gaan. Zonde natuurlijk, vinden ook Chemelot en SABIC! Via Het Groene Net zetten we die warmte in voor de verwarming en koeling van huizen en bedrijven in de buurt.

De organisatie

De eerste ideeën voor Het Groene Net ontstonden bij de gemeente Sittard-Geleen. Na een tenderprocedure werd duidelijk dat duurzame energieleverancier Ennatuurlijk dé partner was om vorm te geven aan dit initiatief. De gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk bezitten beiden 50% van de aandelen. De gemeentes Stein en Beek sluiten aan als het warmtenet ook daar uitgerold wordt. Bovendien ondersteunt de Provincie Limburg de ontwikkeling van Het Groene Net en ziet dit als een katalysator in het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Zo zetten we samen een stevige stap richting de duurzaamheidsdoelen van Gemeenten, Provincie en Rijk.

Samen vooroplopen

Die stap in de verduurzaming is zelfs zo groot, dat de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein koploper kunnen worden in Nederland als het aankomt op het behalen van gemeentelijke CO2-doelstellingen. Maar we werken ook samen met de aangesloten gezinnen en bedrijven aan een duurzame omgeving. Warmte van onze regio voor onze regio dus! Precies waar Sittard-Geleen, Beek en Stein goed in zijn.

De betekenis voor onze regio

Het Groene Net kan uiteindelijk een van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland worden. Er is voor Het Groene Net in totaal een besparing van 26 miljoen m³ aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO₂ met 47.000 ton. En er zijn al concrete ideeën voor een verdere uitbreiding en koppeling van warmtenetten in Limburg waardoor nog meer woningen aardgasvrij kunnen worden. Daarmee is Het Groene Net een zeer belangrijk energietransitie-instrument geworden voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Voordelen voor iedereen

Bedrijven en gezinnen die zijn aangesloten op het warmtenet profiteren eveneens van bedrijfseconomische pluspunten. Voor een bedrijf resulteert dit in een hogere waarde van het bedrijfspand, en praktische voordelen, zoals het wegvallen van onderhoud. En gezinnen betalen geen hoger tarief voor warmte, dan voor aardgas. Ook thuis is er geen sprake meer van onderhoud of vervanging van de CV-ketel. Maar natuurlijk is er ook nog de maatschappelijke winst: een CO2-footprint om met zijn allen trots op te zijn.

Contact

Klantenservice

Onze klantenservice staat voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

T
085 – 27 34 541
E

Storingen

Voor het doorgeven van een storing kunt u 24 uur per dag,
zeven dagen per week het storingsnummer bellen.

T
085 – 27 34 587

Klik hier om zelf te controleren of er een algemene storing bekend is bij u in de buurt.