23 maart 2017

Werkzaamheden Tunnelstraat – Tunnel / E. van Barstraat

Vanaf maandag 27 maart is de tunnel en deel van de Elisabeth van Barstraat voor één helft afgesloten. Hierdoor is ook, i.v.m. de verkeersveiligheid, de Parallelstraat en de Lupinestraat afgesloten.  Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichtinstallaties.

De werkzaamheden starten in de Tunnel, voor ongeveer 6 weken, als de weersomstandigheden het toelaten. Aansluitend in de Elisabeth van Barstraat, voor ongeveer 4 weken. Tijdens de werkzaamheden in de Tunnel is de oprit naar de woningen bereikbaar.

Update 30.3.2017
De rijrichting van de Christian Kisselstraat is omgedraaid voor een betere doorstroming en verkeersveilligheid.

Omleidingsroutes