24 januari 2017

Uitloop werkzaamheden tunnel Montgomerystraat naar Cavaleriestraat

Het Groene Net werkt in de wijk Hoogveld aan het aanleggen van stadsverwarming naar het WML-terrein. Hiervoor is de tunnel tussen de Montgomerystraat en de Cavalariestraat afgesloten. Vandaag maakt Het Groene Net bekend dat deze tunnel langer afgesloten is dan eerder aangekondigd. Wij begrijpen dat dit voor de gebruikers zeer storend is, maar helaas kunnen we de werkzaamheden niet bespoedigen. In de grond zijn wij zaken tegen gekomen die niet voorzien waren, waardoor extra materiaal moet worden besteld. Naar verwachting zal de tunnel rond 24 februari weer open zijn (inclusief asfalteringswerkzaamheden).

Tot die tijd doet de aannemer zijn best om het voetpad in de tunnel weer bereikbaar te maken. Met bebording wordt de omleidingsroute voor fietsers en gemotoriseerd verkeer aangegeven. Als u vragen heeft kunt u terecht in de bouwkeet in de Geallieerdenstraat, op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar nummer 06-30966148.