Het Groene Net Noord Fase 2 en 3a

Het Groene Net is een lokaal energiebedrijf dat duurzame warmte biedt aan huishoudens en bedrijven in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Via een ondergronds warmtenet wordt restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard én mogelijk op termijn restwarmte van het Chemelotterrein, gebruikt voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen.

Het Groene Net is een partnerschap tussen private partijen, zoals Ennatuurlijk, en diverse overheden, waaronder onder andere de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de gemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al de Mijn Streekwarmte BV opgericht.

Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn een van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland. Er is voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 miljoen m³ aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO₂ met 47.000 ton. De drie gemeenten realiseren hun CO₂-doelstellingen grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers van Nederland.

Aanleg warmtenet

In 2017 is Het Groene Net in Sittard gestart met de aanleg van het warmtenet. In Sittard bestaat dit netwerk momenteel uit 3 fases. Fase 1 is in 2017 gerealiseerd en al operationeel in de wijk Limbrichterveld-Hoogveld.  Vanaf half mei gaat aannemersbedrijf Visser & Smit Hanab B.V. aan de slag voor de fases 2 en 3a. Op dit moment zijn ze bezig met de voorbereiding van de uitvoeringsplannen van deze 2 fases. Onderstaand zijn de tracés 2 en 3a  globaal weergegeven.

Trace 2Trace 3a

Overlast door werkzaamheden

De aanlegwerkzaamheden vinden plaats in de wegen, de trottoirs en in het openbaar groen. Dat levert tijdens de aanleg van het warmtenet overlast op voor de omwonenden en bedrijven. Wij doen ons uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken én om de bewoners en ondernemers juist en tijdig te informeren over de werkzaamheden in hun straat.

Informatie

  • Inloopspreekuur: Vanaf startwerk is er in de Walramstraat nr. 9 de mogelijkheid om wekelijks op dinsdagmiddag tussen 16:00 uur en 17:00 uur, persoonlijk, vragen te stellen aan ons.
  • Omgevingsmanager aannemer: Rudie Peeten is als omgevingsmanager aangesteld. U kunt hem bereiken via e-mail info-warmteprojectsittard@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 1864027 voor vragen, opmerkingen of suggesties.
  • Gebiedsconciërge: Deze persoon is het eerste aanspreekpunt op de uitvoeringslocatie en voor het oplossen van mogelijk knelpunten buiten (bijv. toegankelijkheid van een gebouw of een afzethek goed neerzetten). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 088-1864027.

Brieven

Via onderstaande links kunt u de brieven inzien die aan omwonenden verstuurd zijn.

Brief bewoners 3a start Mgr Claessensstr schouwburg(1)

Brief bewoners kruising Steenweg Overhovenerstraat wilhelminastraat(2)

Brief bewoners Wilhelminastraat 14 juni

Brief Valkstraat 15 jun fase 2

Brief Overhovenerstraat 5 juli

Bewoners Mgr Claessensstr schouwburg 10 juli

brief Poststraat en op de Geer 19 juli 2018

Bewonersbrief Valkstraat vertraging

Brief voor ondernemers fase 2 Mercator

Planning

De werkzaamheden starten medio mei en zijn eind 2018 gereed.

Per deelfase worden omwonenden over de details van de werkzaamheden en de mogelijke hinder geïnformeerd. Omdat de planning een dynamisch proces  is, wordt deze nu niet vastgelegd. Details en detailinformatie kunt u uiteraard lezen op deze pagina onder het tabblad ‘nieuws’.