20 februari 2017

Forse verkeershinder omgeving Tunnelstraat

Ondanks de verkeersmaatregelen treedt vanaf maandag forse verkeershinder op in de omgeving van de Tunnelstraat in Limbrichterveld. Aannemer a-hak start daar dan met werkzaamheden. Dit is nodig vanwege de aanleg van de infrastructuur voor warmtebedrijf Het Groene Net. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Bovendien zorgen de tijdelijke verkeerslichten voor voldoende doorstroming van het verkeer. Vanaf de Hasseltsebaan wordt verkeer al geattendeerd op de werkzaamheden, zodat automobilisten een alternatieve route kunnen volgen. De werkzaamheden aan de gehele omgeving Tunnelstraat zijn naar verwachting medio mei afgerond.

Aanleg warmte-infrastructuur
In juli 2016 heeft warmtebedrijf Het Groene Net de definitieve investeringsbeslissing genomen over de aanleg van de warmte-infrastructuur voor de eerste fase. In oktober jl. is aannemer A-Hak gestart met de aanleg. Vanuit Sittard Noord wordt er nu langzaam toegewerkt naar het centrum van Sittard. De volgende aansluiting die de aannemer realiseert is die van Ligne. Daarvoor zijn ook werkzaamheden nodig in de tunnel aan de Tunnelstraat. De tunnel moet daarvoor voor een aantal weken voor de helft afgesloten worden. Het eerder afgesloten tunneltje op de Cavaleriestraat/Montgomerystraat is vanwege de aanleg van Het Groene Net langer afgesloten dan verwacht en nog tot medio maart afgesloten.

Werkzaamheden, locaties en tijdpad
Montgomerystraat/ Cavaleriestraat/ Tunneltje Hoogveld (inclusief kruising Cavalariestraat/ Eisenhowerstraat).
Heden tot medio maart – Tunneltje afgesloten

Tunnelstraat.
Periode: 20 februari tot eind maart – Halve afsluiting Tunnelstraat met afsluiting toegangsweg Parallelweg (noord en zuidzijde).

Dwarsdoorsteek in de Tunnelstraat.
Periode: derde weekend maart – Afsluiting van deel van de Tunnelstraat

Grote tunnel tot aan de Christian Kisselsstraat aansluitend Tunnelstraat.
Periode: start 21 maart tot en met begin mei - Halve afsluiting eerste deel (westzijde) Elisabeth van Barstraat, Lupinestraat, Parallelweg (noord- en zuidzijde)

Meer informatie
Inwoners van de wijk Limbrichterveld kunnen iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur binnenlopen bij het inloopspreekuur van de aannemer, in de bouwkeet aan de Geallieerdenstraat in Sittard. Kijk voor meer informatie op www.sittard-geleen.nl/bereikbaar (onder actuele werkzaamheden).

Aankondiging werkzaamheden Het Groene Net Tunnelstraat

Bewonerstekening Fietspad Tunnelstraat te Sittard