8 juni 2017

Warmte onderbreking in de Spil

Om de duurzame warmtelevering via Het Groene Net mogelijk te maken wordt het warmtenet van de Spil gekoppeld met Het Groene Net.

Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?
Deze koppeling zal uitgevoerd worden op maandag 12 juni 2017 (i.p.v. eerdere berichtgeving op donderdag 8 juni).
Hierdoor zal er een warmteonderbreking zijn vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur. Dit betekent dat er tijdens deze periode geen verwarming en warm tap water beschikbaar is.

Wat wordt er van u verwacht?
Omdat de inkoppeling aan de zijde van Het Groene Net plaats vindt zullen deze werkzaamheden geen invloed hebben op uw huisinstallatie. Na afloop van de werkzaamheden wordt de warmtelevering hervat en zal uw huisinstallatie weer normaal functioneren.

18 april 2017

Werkzaamheden warmtenet Spoorkolonie – 20 april

Het warmtenet van de Spoorkolonie wordt gekoppeld met Het Groene Net om de duurzame warmtelevering via Het Groene Net mogelijk te maken.

Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?
Deze koppeling zal uitgevoerd worden op donderdag 20 april 2017.
Hierdoor zal er een warmteonderbreking zijn vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur. Dit betekent dat er tijdens deze periode geen verwarming en warm tap water beschikbaar is. Na afloop van de werkzaamheden wordt de warmtelevering hervat en zal uw huisinstallatie weer normaal functioneren.

 

3 april 2017

Informatieavond donderdag 6 april

Vanaf eind oktober 2016 tot en met eind mei 2017 worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Het Groene Net. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.

Graag willen we u uitnodigen voor de informatieavond op donderdag 6 april  van 17.00u en 20.00u in Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel 659. Via het tunneltje komt u bij de Oda flat, hier kunt u rechts naar binnen. Tijdens deze avond willen we de geplande werkzaamheden toelichten en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Uitnodiging bewonersbijeenkomst

23 maart 2017

Werkzaamheden Tunnelstraat – Tunnel / E. van Barstraat

Vanaf maandag 27 maart is de tunnel en deel van de Elisabeth van Barstraat voor één helft afgesloten. Hierdoor is ook, i.v.m. de verkeersveiligheid, de Parallelstraat en de Lupinestraat afgesloten.  Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichtinstallaties.

De werkzaamheden starten in de Tunnel, voor ongeveer 6 weken, als de weersomstandigheden het toelaten. Aansluitend in de Elisabeth van Barstraat, voor ongeveer 4 weken. Tijdens de werkzaamheden in de Tunnel is de oprit naar de woningen bereikbaar.

Update 30.3.2017
De rijrichting van de Christian Kisselstraat is omgedraaid voor een betere doorstroming en verkeersveilligheid.

Omleidingsroutes

16 maart 2017

Afsluiting Tunnelstraat

Het Groene Net is graafwerkzaamheden aan het uitvoeren in de Tunnelstraat. Om de warmteleidingen die we leggen te kunnen aan sluiten op de leidingen in het Montgomerypark moeten we ter hoogte van Tunnelstraat 13/15 de weg oversteken. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk de Tunnelstraat voor 1 weekend af te sluiten.

Tunnelstraat
Vanaf vrijdagavond 17 maart 20.00 uur tot en met zondag 19 maart 23.00 uur zal de Tunnelstraat, vanaf Akkerstraat tot aan de Lupinestraat, volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. In die periode zullen wij de Tunnelstraat kruisen met de stadsverwarmingsleidingen vanuit het Montgomerypark tot de overzijde van de Tunnelstraat. De werkzaamheden moeten ook ’s nachts worden uitgevoerd. Wij doen ons best om de overlast als gevolg van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ten tijde van deze werkzaamheden zal ook een parkeerverbod gelden in de Limbrichterweg en de Akkerstraat.

Het tunneltje in de Montgomerystraat  naar Hoogveld zal vanaf vrijdag 17 maart 2017 van 20.00 uur tot maandag 20 maart 7.00 uur tijdelijk open zijn voor alle verkeer.

Via bebording zal de tijdelijk te gebruiken rijroutes in deze periode worden aangegeven.

20 februari 2017

Forse verkeershinder omgeving Tunnelstraat

Ondanks de verkeersmaatregelen treedt vanaf maandag forse verkeershinder op in de omgeving van de Tunnelstraat in Limbrichterveld. Aannemer a-hak start daar dan met werkzaamheden. Dit is nodig vanwege de aanleg van de infrastructuur voor warmtebedrijf Het Groene Net. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Bovendien zorgen de tijdelijke verkeerslichten voor voldoende doorstroming van het verkeer. Vanaf de Hasseltsebaan wordt verkeer al geattendeerd op de werkzaamheden, zodat automobilisten een alternatieve route kunnen volgen. De werkzaamheden aan de gehele omgeving Tunnelstraat zijn naar verwachting medio mei afgerond.

Aanleg warmte-infrastructuur
In juli 2016 heeft warmtebedrijf Het Groene Net de definitieve investeringsbeslissing genomen over de aanleg van de warmte-infrastructuur voor de eerste fase. In oktober jl. is aannemer A-Hak gestart met de aanleg. Vanuit Sittard Noord wordt er nu langzaam toegewerkt naar het centrum van Sittard. De volgende aansluiting die de aannemer realiseert is die van Ligne. Daarvoor zijn ook werkzaamheden nodig in de tunnel aan de Tunnelstraat. De tunnel moet daarvoor voor een aantal weken voor de helft afgesloten worden. Het eerder afgesloten tunneltje op de Cavaleriestraat/Montgomerystraat is vanwege de aanleg van Het Groene Net langer afgesloten dan verwacht en nog tot medio maart afgesloten.

Werkzaamheden, locaties en tijdpad
Montgomerystraat/ Cavaleriestraat/ Tunneltje Hoogveld (inclusief kruising Cavalariestraat/ Eisenhowerstraat).
Heden tot medio maart – Tunneltje afgesloten

Tunnelstraat.
Periode: 20 februari tot eind maart – Halve afsluiting Tunnelstraat met afsluiting toegangsweg Parallelweg (noord en zuidzijde).

Dwarsdoorsteek in de Tunnelstraat.
Periode: derde weekend maart – Afsluiting van deel van de Tunnelstraat

Grote tunnel tot aan de Christian Kisselsstraat aansluitend Tunnelstraat.
Periode: start 21 maart tot en met begin mei - Halve afsluiting eerste deel (westzijde) Elisabeth van Barstraat, Lupinestraat, Parallelweg (noord- en zuidzijde)

Meer informatie
Inwoners van de wijk Limbrichterveld kunnen iedere woensdag van 13.00 tot 15.00 uur binnenlopen bij het inloopspreekuur van de aannemer, in de bouwkeet aan de Geallieerdenstraat in Sittard. Kijk voor meer informatie op www.sittard-geleen.nl/bereikbaar (onder actuele werkzaamheden).

Aankondiging werkzaamheden Het Groene Net Tunnelstraat

Bewonerstekening Fietspad Tunnelstraat te Sittard

24 januari 2017

Uitloop werkzaamheden tunnel Montgomerystraat naar Cavaleriestraat

Het Groene Net werkt in de wijk Hoogveld aan het aanleggen van stadsverwarming naar het WML-terrein. Hiervoor is de tunnel tussen de Montgomerystraat en de Cavalariestraat afgesloten. Vandaag maakt Het Groene Net bekend dat deze tunnel langer afgesloten is dan eerder aangekondigd. Wij begrijpen dat dit voor de gebruikers zeer storend is, maar helaas kunnen we de werkzaamheden niet bespoedigen. In de grond zijn wij zaken tegen gekomen die niet voorzien waren, waardoor extra materiaal moet worden besteld. Naar verwachting zal de tunnel rond 24 februari weer open zijn (inclusief asfalteringswerkzaamheden).

Tot die tijd doet de aannemer zijn best om het voetpad in de tunnel weer bereikbaar te maken. Met bebording wordt de omleidingsroute voor fietsers en gemotoriseerd verkeer aangegeven. Als u vragen heeft kunt u terecht in de bouwkeet in de Geallieerdenstraat, op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar nummer 06-30966148.

15 december 2016

Update werkzaamheden Tunnel Montgomerystraat naar Cavalierstraat

Vanaf 2 januari tot 30 januari 2017 zal de tunnel tussen de Montgomerystraat en de Cavalierstraat volledig zijn afgesloten ten behoeve van het aanleggen van de stadsverwarming naar het WML terrein.

Wat dat betekent, leest u in de onderstaande brief, die ook verspreid wordt onder de buurtbewoners.

Aankondiging werkzaamheden Het Groene Net Tunnel Montgomerystraat naar Cavalierstraat

 

9 december 2016

Aanleg groot duurzaam warmtenet Sittard-Geleen, Stein en Beek gestart

 Op 9 december heeft Het Groene Net twee belangrijke stappen gezet voor de aanleg van het duurzame warmtenet voor de gemeente Sittard-Geleen, en later mogelijk ook voor de gemeentes Stein en Beek. Onder toeziend oog van diverse genodigden en de pers tekenden de betrokkenen van het ministerie van Economische Zaken, provincie Limburg, Utility Support Group (producent en leverancier van utilities aan bedrijven op het Chemelot-terrein) en Het Groene Net de zogeheten bedrijfsspecifieke afspraak. Vervolgens ging een stukje leiding de grond in als officiële inluiding van de aanleg van de eerste fase.

Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken, tekende namens het ministerie de bedrijfsspecifieke afspraak (BSA). Ook Daan Prevoo, gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen bij de provincie Limburg, Erik Stronk en Ruud Guyt, aandeelhouders Het Groene Net en Jos Visser, directeur Utility Support Group zetten hun handtekening. Via de BSA stelt het ministerie een bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage kan restwarmte van petrochemisch bedrijf SABIC worden ingezet voor de verwarming van woningen en bedrijven die zijn aangesloten op Het Groene Net. Een zinvolle toepassing van restwarmte wat een positieve bijdrage levert aan de duurzaamheid van het Chemelot-terrein in het algemeen. Daan Prevoo: ‘De provincie spande zich in om voor dit ambitieuze restwarmteproject een bijdrage van maar liefst € 3 miljoen te krijgen van het Rijk. Ik hoop dat het welslagen van Het Groene Net een katalysator is voor rest- en aardwarmteprojecten in heel Limburg.’

Ondertekening BSA

Start van de aanleg van de eerste fase

Na het tekenen van de BSA vond een tweede belangrijk moment plaats: de officiële start van de aanleg van de eerste fase. Erik Stronk en Ruud Guyt, beiden aandeelhouder van Het Groene Net, legden samen het eerste stukje leiding in de grond. Duurzame-warmteleverancier Ennatuurlijk en de gemeente Sittard-Geleen bezitten momenteel elk vijftig procent van de aandelen van Het Groene Net.

Aanleg eerste stuk

Gemeentelijke koploper in Nederland

In eerste instantie worden 500 huishoudens en 9 bedrijven aangesloten op Het Groene Net. Uiteindelijk is het doel van het warmtenetwerk een totale besparing van 26 miljoen kubieke meter op het gebruik van aardgas en 47.000 ton op CO2-uitstoot. Het Groene Net wordt op termijn mogelijk een van de grootste duurzame warmtenetwerken binnen Nederland. Daardoor is Sittard-Geleen een koploper in ons land als het gaat om het behalen van gemeentelijke CO2-doelstellingen. De gemeentes Beek en Stein treden mogelijk toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start.

Over Het Groene Net

Het Groene Net is in 2009 opgestart en richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het Groene Net heeft de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat op basis van duurzame bronnen 800 terajoule warmte levert aan woningen en bedrijven in de drie gemeentes. Het Groene Net past naadloos in de landelijke en provinciale actiepunten op energievlak. De provincie Limburg zet zich tijdens de coalitieperiode 2015-2019 nadrukkelijk in voor een stabiel en innovatief netwerk voor duurzame warmte en energie. Het ministerie van Economische Zaken presenteerde op 7 december de Energieagenda met de aansluiting op de warmtenetten als een van de agendapunten.

2 december 2016

Werkzaamheden Het Groene Net in Spoorkolonie, Limbrichterveld en Overhoven

Voor de realisatie van het warmtenetwerk van Het Groene Net wordt er vanaf december een buizenstelsel aangelegd in de wijken Spoorkolonie, Limbrichterveld en Overhoven. In november zijn er door de uitvoerder A. Hak al voorbereidingen getroffen. Een deel van het leidingnetwerk wordt onder het straatdek aangelegd. Hierdoor ontstaat er op bepaalde plekken mogelijk verkeershinder door het afsluiten van bepaalde wegen. De werkzaamheden zullen in verschillende fasen plaatsvinden.

Op de onderstaande kaart staat aangegeven waar er gewerkt wordt in opdracht van Het Groene Net.

Fasering Werkzaamheden HGN

De tijdplanning voor de verschillende fasen is als volgt:
‐ Fase 1: 14 november 2016 tot 27 januari 2017
‐ Fase 2: 28 november 2016 tot 27 januari 2017
‐ Fase 3: 10 november tot 27 januari 2017
‐ Fase 4: 6 februari 2017 tot 24 maart 2017

Voor meer detailinformatie over de werkzaamheden op straatniveau kunt u de updates volgen op deze website en kijken op de website van de gemeente Sittard-Geleen (http://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de werkzaamheden, de heer Paul de Moedt: 06 4545 620