31 augustus 2018

Het Groene Net – hoe staat het er voor?

Zoals u inmiddels weet, levert Het Groene Net via een buizennetwerk restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard voor de verwarming en koeling van woningen en bedrijven. In de Stadskrant houden we u op de hoogte van de werkzaamheden aan Het Groene Net.

Inmiddels liggen al heel wat buizen in de grond en de werkzaamheden verlopen op de meeste plekken voorspoedig. De medewerkers van het annemersbedrijf zijn erg te spreken over het contact met de inwoners in de buurten waar ze werken. Mensen brengen hen regelmatig soep en koele drankjes. En dat stellen ze erg op prijs.

Meer lezen? Klik hier.

Bron: Stadskrant Sittard-Geleen. Uitgave augustus 2018

13 juli 2018

Bedrijven op Fortuna en Krawinkel stappen over op milieuvriendelijkere warmte én koude van SABIC en BES

De Rabobank. Het gemeentehuis. Zuyderland zorgcentrum Lemborgh. De brandweer. Verschillende kantoorpanden van ondernemer Wiro Nillesen. Steeds meer organisaties en bedrijven in Sittard-Geleen laten zich aansluiten op duurzaam warmtenet Het Groene Net. Deze bedrijven profiteren van veel voordelen en weten één ding zeker: zij zijn vandaag al klaar voor de – nabije – toekomst. En dat met lokale warmte.

Wie gebruikmaakt van de duurzame warmte van Het Groene Net – die ook kan worden ingezet voor koelen – weet dat hij met één maatregel aan alle eisen rond gas en duurzaamheid voldoet en klaar is voor de toekomst. En die kans krijgen steeds meer ondernemers in Sittard-Geleen. Op dit moment wordt het net uitgebreid met een tracé op bedrijventerrein Fortuna. Daar is de duurzame warmte op zeer korte termijn beschikbaar. Eind 2019 of begin 2020 kunnen ook ondernemingen op bedrijventerrein Krawinkel aangesloten worden.

Goede cijfers, geen risico’s
De resultaten van een aansluiting bieden interessante zakelijke voordelen. De waardevastheid van het pand krijgt een enorme impuls. Het gebouw stijgt een of twee stappen in energielabels en behaalt goede BREEAM- en EPC-scores. En cijfers rond mvo zijn ronduit indrukwekkend. Ook zijn er praktische voordelen: het onderhoud van de aansluiting valt onder de verantwoording van Het Groene Net en er is dus geen risico op onverwachte onderhoudskosten of herinvesteringen.

Warmte van de regio voor de regio

De warmte komt van Biomassa Energiecentrale Sittard en petrochemisch bedrijf SABIC op bedrijventerrein Chemelot. Bij SABIC komt bij industriële processen restwarmte vrij die anders verloren zou gaan. Zonde! Via Het Groene Net wordt die warmte nuttig ingezet in onze eigen regio. Warmte van de regio voor de regio.

Ook lokale, duurzamere warmte en koude in uw bedrijf?
Accountmanagers Rob Verhappen en Bob Oosterbaan bespreken graag hoe u de voordelen ten volle benut binnen uw onderneming. Zo bent ook u klaar voor de toekomst.

Rob Verhappen
06 – 42 79 82 43
rob.verhappen@hetgroenenet.nl

Bob Oosterbaan
06 – 11 21 56 90
bob.oosterbaan@ennatuurlijk.nl

9 juli 2018

Ennatuurlijk en Visser & Smit Hanab tekenden contract voor de ontwikkeling Het Groene Net Noord fase 2 & 3

Op dinsdag 26 juni tekenden de directies van Ennatuurlijk en Visser & Smit Hanab het contract voor de ontwikkeling van Het Groene Net Noord fase 2 & 3a. Het project betreft het ontwerp en uitvoering van de 5,7 kilometer lange warmteleiding door het centrum van Sittard. De uitvoering is inmiddels gestart en naar verwachting wordt het project medio oktober 2018 opgeleverd. Nijkamp Aanneming BV voert de werkzaamheden uit. Samen kijken we, met de aanwezige kennis en kunde, uit naar een goede samenwerking.

Een onderteken moment bij Ennatuurlijik.

28 mei 2018

Het Groene Net tekent overeenkomst met SABIC

Volgende stap in samenwerking waar restwarmte van SABIC en de biomassacentrale BES nagenoeg 30.000 huishoudens en 80 kantoren gaat voorzien van warmte

In bijzijn van Diederik Samsom, voorzitter van de klimaat-sectortafel Gebouwde Omgeving tekenden vandaag Het Groene Net (HGN) en het petrochemische bedrijf SABIC een overeenkomst om het engineeringstraject te starten voor een project om het HGN-warmtenet van restwarmte van kraker Olefins 4 van SABIC te voorzien.

Als het engineeringstraject succesvol is met positieve resultaten voor alle betrokken partijen, kan SABIC’s naftakraker Olefins 4 tijdens de zogenaamde Turn Around (de 6-jaarlijkse onderhoudsbeurt) in 2019 voorbereidingen treffen voor de aansluiting op het warmtenetwerk van HGN. Naar verwachting van HGN kunnen dan zo’n 30.000 huishoudens en 80 kantoren vanaf 2020 ook effectief zijn aangesloten op HGN. De bedoeling is dat het grootste deel zal worden voorzien van de restwarmte van de SABIC-kraker. Naar verwachting kunnen de eerste woningen en kantoren in Geleen, Beek en Maastricht Aachen Airport in 2020 worden aangesloten.

De Provincie Limburg ondersteunt de ontwikkeling van HGN en ziet dit als een stap die gemaakt kan worden in het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Eric Geurts, de Limburgs gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid lichtte toe: “Deze aansluiting is belangrijk voor heel Limburg. Ik hoop dat dit project een voorbeeld en katalysator is voor andere restwarmteprojecten in onze provincie. Onlangs hebben we onze ambities op het gebied van duurzaamheid kracht bijgezet met een Limburgs aanbod aan het kabinet en daar draagt deze ontwikkeling stevig aan bij.”

Rogier Dieteren, Directeur van Het Groene Net Ontwikkel-BV benadrukte de impact van dit project voor deze regio: “Voor het klimaat betekent deze samenwerking een enorme impuls. Als het engineeringstraject succesvol is, ontstaat door deze verbinding met SABIC op Chemelot op termijn één van de grootste duurzame warmtenetten van Nederland.” Hij voegde hieraan toe: “Er is in totaal voor HGN uiteindelijk een besparing van ongeveer 26 miljoen m³ aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO₂ met 47.000 ton. Daarnaast zijn er al concrete ideeën voor een verdere uitbreiding en koppeling van warmtenetten in Limburg waardoor nog meer woningen aardgasvrij kunnen worden. Daarmee is Het Groene Net een zeer belangrijk transitie-instrument geworden voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.”

Dat hiervoor een sterke samenwerking met de industrie is vereist, werd verder toegelicht door Robert Claasen, Executive Director Chemelot: “De missie van de visie Chemelot 2025 liegt er niet om: in 2025 moet Chemelot de meest duurzame en meest concurrerende chemie- en materialensite van Europa zijn. Daarnaast is voor het realiseren van de Parijsdoelstellingen (80 – 95% CO2 reductie in 2050) een energietransitie nodig en de energie-intensieve industrie speelt een belangrijke rol in deze transitie. Het is dan ook fantastisch dat SABIC een overeenkomst sluit met HGN en op die manier een belangrijke bijdrage wil leveren om deze belangrijke doelstelling te kunnen verwezenlijken. De transitie naar duurzame energie staat bij Chemelot hoog op de agenda. Deze overeenkomst is een belangrijke stap om hierin voortgang te maken. Daarnaast zijn we binnen Chemelot andere mogelijkheden in beeld aan het brengen om de Parijsdoelstellingen te kunnen realiseren. Dat is een complexe uitdaging, waar veel moet gebeuren in samenwerking met overheden, industrie en burgers. Deze stap van SABIC laat zien dat de industrie hierin volop mee kan werken aan oplossingen.”

Jeroen Castelijn, General Manager SABIC Site Geleen voegde hieraan toe: “Wij maken producten van hoge kwaliteit en hierbij streven we ernaar om onze prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit voortdurend te verbeteren. Zo efficiënt mogelijk omgaan met energie is voor ons als industrie hierin een essentieel onderdeel. De samenwerking met HGN maakt het voor ons mogelijk om onze restwarmte op een goede manier door te geven aan onze omgeving.”

SABIC HGN naftakraker

SABIC HGN tekenmoment

28 februari 2018

Eisenhowerflats aangesloten op Het Groene Net

De Eisenhowerflats 1 en 2 van ZOwonen zijn aangesloten op Het Groene Net. Directeur Erik Stronk, wethouder Ruud Guyt en directeur Ton Mans van ZOwonen draaiden op maandag 26 februari de kraan open waarmee de aansluiting operationeel werd. De aansluiting betekent dat deze flats van duurzame warmte worden voorzien door middel van restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard.

Voor de bewoners van beide flats betekent de aansluiting dat zij een lagere energierekening betalen. Er is namelijk minder gas nodig om de verwarming draaiende te houden. Voor ZOwonen is het nemen van duurzaamheidsmaatregelen een mogelijkheid om direct de woonlasten van haar huurders omlaag te brengen. Andere maatregelen die in dat kader genomen zijn bij Eisenhower 2 zijn de plaatsing van zonnepanelen op het dak en de gevel van de flat.

In de voorfase is veelvuldig met de bewoners overlegd. Bij die overleggen stonden de zekerheid van levering en vermindering van woonlasten centraal. Aan die volwaarden is voldaan zodat aansluiting op het Groene Net gerealiseerd kon worden.

Duurzaamheidsambitie ZOwonen

ZOwonen wil bijdragen aan een duurzame samenleving met zorg voor onze planeet en toekomstige generaties. Daarom investeren we in duurzame woningen die het wooncomfort van onze klanten verhogen en de woonlasten verlagen.

Naast de energetische maatregelen zetten we in op maatregelen die elkaar versterken binnen het thema duurzaamheid zoals minder materiaalgebruik, hergebruik van materialen, gezondheidsaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en visueel comfort.

Flat Groen Net High Res-2

1 december 2017

Wonen Limburg wil woningen in Sittard-Geleen van het gas af

In het verlagen van de CO2 uitstoot moeten zoveel mogelijk Limburgse woningen van het gas af en woningcorporaties kunnen daaraan bijdragen, onder andere door woningen aan te sluiten op duurzame verwarmingsbronnen. Daarom ondertekende Wonen Limburg op woensdag 29 november een intentieverklaring met Het Groene Net Ontwikkel BV, dat restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard gebruikt om woningen en bedrijven in de regio Westelijke Mijnstreek te verwarmen.  

Wonen Limburg heeft zo’n 600 woningen in Sittard-Geleen die mogelijk verwarmd kunnen worden met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt van Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard. ‘ Met deze samenwerking kunnen we als sociale verhuurder een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons woningbezit. In onze zoektocht naar aardgasloze oplossingen hebben we met name in de hoogbouw nog grote uitdagingen. De inzet van duurzame warmte zien we daarbij als kans richting de toekomst. Ons streven om al onze woningen in 2030 onafhankelijk van aardgas te laten functioneren komt hiermee weer een stapje dichterbij’, zegt Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg.

Duurzaamheid hoog op de agenda
Door aan te sluiten op Het Groene Net kan Wonen Limburg op betaalbare wijze haar woningen fors verduurzamen en aan haar ambitie bijdragen. Wonen Limburg doet mee op voorwaarde dat huurders niet méér geld kwijt zijn aan de verwarming van hun huizen dan wanneer ze aardgas zouden stoken. ‘We gaan er zelfs van uit dat het iets goedkoper uitpakt voor onze huurders’, aldus Wim Hazeu. Die uitdaging neemt Het Groene Net graag aan, zo beaamt Rogier Dieteren (Directeur van Het Groene Net Ontwikkel BV). 

Onderzoeken mogelijkheden
Met het tekenen van de intentieovereenkomst starten Wonen Limburg en Het Groene Net een haalbaarheidsstudie naar de uitvoerbaarheid om deze 600 woningen aan Het Groene Net aan te sluiten. Partijen verwachten in de zomer van 2018 het onderzoek af te ronden en vervolgstappen te bepalen.

 Wonen Limburg en HGNO overeenkomst

24 november 2017

Woningbouwcorporatie Woonpunt tekent intentieverklaring met Het Groene Net

Op donderdag 23 november ondertekende Woonpunt een intentieverklaring met Het Groene Net om woningen in Sittard-Geleen van het aardgas af te halen.

Woonpunt bezit ongeveer 1.400 woningen in Sittard-Geleen. Al deze woningen kunnen verwarmd worden met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt bij Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard. Er is voldoende restwarmte om ruim 350.000 woningen te verwarmen. ”Met deze samenwerking kunnen we als sociale verhuurder een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons woningbezit”, zegt Guido Kerckhoffs, bestuurder van Woonpunt.

Uitbreiden
Woonpunt en Het Groene Net starten met een haalbaarheidsstudie voor één complex van 49 woningen aan de Oranjelaan in Geleen. Van daaruit wordt bekeken hoe de overige woningen op het netwerk kunnen worden aangesloten. Dat is een interessante optie voor de corporatie, omdat Het Groene Net vanaf 2019 het warmtenet gaat uitbreiden naar Geleen, waar Woonpunt veel woningbezit heeft.

Goedkoper
Woonpunt tekent de verklaring op voorwaarde dat huurders niet meer geld kwijt zijn aan de verwarming van hun huizen dan wanneer ze aardgas zouden stoken. “We gaan er zelfs van uit dat het iets goedkoper uitpakt voor onze huurders”, zegt Kerckhoffs.

Ondertekening intentieverklaring Woonpunt HGN

13 september 2017

Reactie op uitzending Tros Radar van 11 september

In het item over stadsverwarming in de uitzending van Tros Radar van maandag 11 september wordt gesteld dat consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet duurder uit zouden zijn dan consumenten met een aardgasaansluiting en een cv-ketel. Daar zijn we het niet mee eens. 

In de uitzending worden individuele tariefcomponenten met elkaar vergeleken, terwijl de Warmtewet rekent met gemiddelden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet je de totale kosten in vergelijkbare situaties op hetzelfde moment naast elkaar leggen. Bovendien gaat Tros Radar in zijn vergelijking volgens ons uit van onjuiste kosten voor de aanschaf en het onderhoud van een cv-ketel en wordt er gerekend met een lagere gasprijs die gasklanten ontvangen als ze van leverancier veranderen.

Niet Meer Dan Anders
Voor warmte geldt geen vrijemarktprincipe zoals voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat warmteklanten geen vrije keuze hebben in de aanbieder van hun warmte. Daarom zijn de warmtetarieven voor huishoudelijke verbruikers gereguleerd. Hiervoor geldt het Niet Meer Dan Anders-principe dat is vastgelegd in de Warmtewet.

Het Niet Meer Dan Anders-principe zorgt ervoor dat afnemers voor de levering van warmte niet meer geld kwijt zijn dan vergelijkbare huishoudens betalen voor hun warmte via een cv-ketel op aardgas. Dat is wel zo eerlijk. Het principe wordt toegepast bij de berekening van het leveringstarief voor warmte, dus het vastrecht en de gigajouleprijs, en op de meetkosten. Hierbij gaat het om de gemiddelde marktprijs en niet om individuele situaties, waarbij het (stook)gedrag ook een belangrijke rol speelt.

Om de consument te beschermen toetst de ACM (Autoriteit Consument en Markt) jaarlijks de rendementen van warmtebedrijven. Daaraan wordt volledige medewerking verleent. Alle toetsen hebben tot nu toe uitgewezen dat warmtebedrijven een normaal rendement laten zien.

Duurzaamheid
In vergelijking met individuele cv-ketels op aardgas zijn warmtenetten duurzamer. Om woningen en bedrijven te verwarmen maken wij namelijk gebruik van restwarmte (uit de industrie) die anders verloren zou gaan. Hierdoor is er minder aardgas nodig en vermindert de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2). En dat is beter voor het milieu.

Afsluiten
We bieden particuliere en kleinzakelijke klanten de mogelijkheid om te worden afgesloten van het warmtenet. Hier vindt u de voorwaarden en procedure voor het afsluiten.

14 februari 2017

Ennatuurlijk gaat de werkzaamheden die betrekking hebben tot de gehele klantadministratie namens Het Groene Net uitvoeren

Per februari 2017 gaat Ennatuurlijk namens Het Groene Net alle werkzaamheden die betrekking hebben op facturatie en de afhandeling van vragen, klachten en storingen uitvoeren. Heeft u vragen, klachten of een storing op uw woonadres, dan staat Ennatuurlijk voor u klaar! Op deze website (van Het Groene Net) zijn de contactgegevens en overige informatie ook aangepast naar de juiste gegevens.

Ennatuurlijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Dat kan telefonisch via 085-2734541 of per e-mail via vragen@groenenet.nl.

Logo-ennatuurlijk-klein-300dpi

9 december 2016

Aanleg groot duurzaam warmtenet Sittard-Geleen, Stein en Beek gestart

 Op 9 december heeft Het Groene Net twee belangrijke stappen gezet voor de aanleg van het duurzame warmtenet voor de gemeente Sittard-Geleen, en later mogelijk ook voor de gemeentes Stein en Beek. Onder toeziend oog van diverse genodigden en de pers tekenden de betrokkenen van het ministerie van Economische Zaken, provincie Limburg, Utility Support Group (producent en leverancier van utilities aan bedrijven op het Chemelot-terrein) en Het Groene Net de zogeheten bedrijfsspecifieke afspraak. Vervolgens ging een stukje leiding de grond in als officiële inluiding van de aanleg van de eerste fase.

Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken, tekende namens het ministerie de bedrijfsspecifieke afspraak (BSA). Ook Daan Prevoo, gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen bij de provincie Limburg, Erik Stronk en Ruud Guyt, aandeelhouders Het Groene Net en Jos Visser, directeur Utility Support Group zetten hun handtekening. Via de BSA stelt het ministerie een bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage kan restwarmte van petrochemisch bedrijf SABIC worden ingezet voor de verwarming van woningen en bedrijven die zijn aangesloten op Het Groene Net. Een zinvolle toepassing van restwarmte wat een positieve bijdrage levert aan de duurzaamheid van het Chemelot-terrein in het algemeen. Daan Prevoo: ‘De provincie spande zich in om voor dit ambitieuze restwarmteproject een bijdrage van maar liefst € 3 miljoen te krijgen van het Rijk. Ik hoop dat het welslagen van Het Groene Net een katalysator is voor rest- en aardwarmteprojecten in heel Limburg.’

Ondertekening BSA

Start van de aanleg van de eerste fase

Na het tekenen van de BSA vond een tweede belangrijk moment plaats: de officiële start van de aanleg van de eerste fase. Erik Stronk en Ruud Guyt, beiden aandeelhouder van Het Groene Net, legden samen het eerste stukje leiding in de grond. Duurzame-warmteleverancier Ennatuurlijk en de gemeente Sittard-Geleen bezitten momenteel elk vijftig procent van de aandelen van Het Groene Net.

Aanleg eerste stuk

Gemeentelijke koploper in Nederland

In eerste instantie worden 500 huishoudens en 9 bedrijven aangesloten op Het Groene Net. Uiteindelijk is het doel van het warmtenetwerk een totale besparing van 26 miljoen kubieke meter op het gebruik van aardgas en 47.000 ton op CO2-uitstoot. Het Groene Net wordt op termijn mogelijk een van de grootste duurzame warmtenetwerken binnen Nederland. Daardoor is Sittard-Geleen een koploper in ons land als het gaat om het behalen van gemeentelijke CO2-doelstellingen. De gemeentes Beek en Stein treden mogelijk toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start.

Over Het Groene Net

Het Groene Net is in 2009 opgestart en richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het Groene Net heeft de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat op basis van duurzame bronnen 800 terajoule warmte levert aan woningen en bedrijven in de drie gemeentes. Het Groene Net past naadloos in de landelijke en provinciale actiepunten op energievlak. De provincie Limburg zet zich tijdens de coalitieperiode 2015-2019 nadrukkelijk in voor een stabiel en innovatief netwerk voor duurzame warmte en energie. Het ministerie van Economische Zaken presenteerde op 7 december de Energieagenda met de aansluiting op de warmtenetten als een van de agendapunten.