13 september 2017

Reactie op uitzending Tros Radar van 11 september

In het item over stadsverwarming in de uitzending van Tros Radar van maandag 11 september wordt gesteld dat consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet duurder uit zouden zijn dan consumenten met een aardgasaansluiting en een cv-ketel. Daar zijn we het niet mee eens. 

In de uitzending worden individuele tariefcomponenten met elkaar vergeleken, terwijl de Warmtewet rekent met gemiddelden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet je de totale kosten in vergelijkbare situaties op hetzelfde moment naast elkaar leggen. Bovendien gaat Tros Radar in zijn vergelijking volgens ons uit van onjuiste kosten voor de aanschaf en het onderhoud van een cv-ketel en wordt er gerekend met een lagere gasprijs die gasklanten ontvangen als ze van leverancier veranderen.

Niet Meer Dan Anders
Voor warmte geldt geen vrijemarktprincipe zoals voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat warmteklanten geen vrije keuze hebben in de aanbieder van hun warmte. Daarom zijn de warmtetarieven voor huishoudelijke verbruikers gereguleerd. Hiervoor geldt het Niet Meer Dan Anders-principe dat is vastgelegd in de Warmtewet.

Het Niet Meer Dan Anders-principe zorgt ervoor dat afnemers voor de levering van warmte niet meer geld kwijt zijn dan vergelijkbare huishoudens betalen voor hun warmte via een cv-ketel op aardgas. Dat is wel zo eerlijk. Het principe wordt toegepast bij de berekening van het leveringstarief voor warmte, dus het vastrecht en de gigajouleprijs, en op de meetkosten. Hierbij gaat het om de gemiddelde marktprijs en niet om individuele situaties, waarbij het (stook)gedrag ook een belangrijke rol speelt.

Om de consument te beschermen toetst de ACM (Autoriteit Consument en Markt) jaarlijks de rendementen van warmtebedrijven. Daaraan wordt volledige medewerking verleent. Alle toetsen hebben tot nu toe uitgewezen dat warmtebedrijven een normaal rendement laten zien.

Duurzaamheid
In vergelijking met individuele cv-ketels op aardgas zijn warmtenetten duurzamer. Om woningen en bedrijven te verwarmen maken wij namelijk gebruik van restwarmte (uit de industrie) die anders verloren zou gaan. Hierdoor is er minder aardgas nodig en vermindert de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2). En dat is beter voor het milieu.

Afsluiten
We bieden particuliere en kleinzakelijke klanten de mogelijkheid om te worden afgesloten van het warmtenet. Hier vindt u de voorwaarden en procedure voor het afsluiten.

12 juni 2015

​Grootste groene warmtenet komt van de grond

De Limburgse gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met warmteleverancier Ennatuurlijk voor de oprichting van het duurzame warmtebedrijf Het Groene Net. Dit wordt het grootste duurzame warmtenet van Nederland, meldt Ennatuurlijk.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst betekent een succesvol einde van de zoektocht naar een private partner die samen met gemeenten het warmtenetwerk wil exploiteren, meldt Ennatuurlijk over het afronden van de aanbesteding. Om de participatie van de drie gemeenten te faciliteren, wordt overheidsbedrijf Mijnstreekwarmte BV opgericht, dat voor 50% aandeelhouder wordt van Het Groene Net. De gemeente Sittard-Geleen zal bij oprichting toetreden tot Mijnstreekwarmte BV. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe wanneer de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Ennatuurlijk wordt eigenaar van de overige 50% van de aandelen van Het Groene Net.

Groen licht
In de samenwerkingsovereenkomst hebben de partijen onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van de dagelijkse leiding, de ontwikkelstrategie en de risicoverdeling, die op gelijkwaardige basis plaatsvindt. Nu deze en andere zaken zijn vastgelegd, staat niets de oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net in de weg. Nadat Het Groene Net is opgericht, kunnen er contracten worden afgesloten met toekomstige afnemers en warmteproducenten. In de loop van het komende jaar begonnen worden met de aanleg van het warmtenetwerk.

Ondersteuning
Het duurzame warmtenetwerk Het Groene Net wordt ondersteund door de Provincie Limburg, RVO.nl en de Europese Investeringsbank. Woningcorporatie ZOwonen, biomassacentrale BES en restwarmteproducent USG zijn ketenpartners in het project. Het Limburgs Energiefonds (LEF) is voornemens om een deel van de financiering in de vorm van een achtergestelde lening te verstrekken.

Groene Net
Het project Het Groene Net is in 2009 opgestart. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, en Stein. Op dit moment levert Het Groene Net warmte aan enkele consumenten en zakelijke klanten. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat voor 835 TJ aan warmte levert aan woningen en bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein.

Pluspunten
De 5000 huishoudens en 50-70 bedrijven en instellingen die straks zijn aangesloten op Het Groene Net profiteren niet alleen van de voordelen van een collectief warmtenet, maar ook van andere kostenbesparende slimme energiediensten zoals een verbruiksmanager en een besparingscoach. Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat het grootste duurzame warmtenetwerk van Nederland. Op termijn is er een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun  CO2-doelstellingen  grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

(Dit bericht is op 12-6-2015 gepubliceerd door ENSOC)

16 maart 2015

Het Groene Net nationaal voorbeeldproject

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op 23 februari 2015 in Enschede het nieuwe team van lokale klimaatambassadeurs gepresenteerd.

Sjraar Cox (Burgemeester Sittard-Geleen) is klimaatambassadeur.
‘Energiek en daadkrachtig. Breng de circulaire economie een forse stap verder met strategische projecten ingebed in het economisch denken.’

In deze video gaat hij onder andere in op het project Het Groene Net
De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben in 2015 een duurzaam energiebedrijf opgericht in samenwerking met private partner Ennatuurlijk. Door gebruik van industriële restwarmte van de Chemelot-site en onbenutte warmte van de biomassacentrale BES besparen ze miljoenen m³ aardgas.

Wilt u meer weten over het klimaatbeleid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerp…

4 oktober 2011

Zolang groen maar groeit

DAGBLAD DE LIMBURGER — Met het beklinken van 59 ‘Green Deals’ hoopte het kabinet gisteren de kritiek te weerleggen dat groe- ne energie bij ‘rechts’ een ondergeschoven kindje is. Op naar IJs- selstein met deputé Patrick van der Broeck, die namens Limburg tekende.

Download het hele artikel hier.

29 maart 2011

Aansluiten op de toekomst

DAGBLAD DE LIMBURGER — Sittard-Geleen is deze week gastheer van de internationale conferentie Hernieuwbare Energie. De stadsschouwburg vormt het decor voor een reeks van lezingen en presentaties. Prominent op de duurzaamheidsagenda prijkt Het Groene Net.

Download het hele artikel hier.

12 februari 2011

Het Groene Net krijgt voordeel van de twijfel

DAGBLAD DE LIMBURGER — Het streven is nobel, maar of het Groene Net ook echt toe- komst heeft is nog maar de vraag. Een raadsmeerderheid in Stein stelt wel 93.000 euro beschikbaar voor verdere projectondersteuning. Maar dat betekent nog lang niet dat Stein ook daadwerkelijk met 2,5 miljoen euro in het project zal gaan participeren.

Download het hele artikel hier.