16 maart 2017

Afsluiting Tunnelstraat

Het Groene Net is graafwerkzaamheden aan het uitvoeren in de Tunnelstraat. Om de warmteleidingen die we leggen te kunnen aan sluiten op de leidingen in het Montgomerypark moeten we ter hoogte van Tunnelstraat 13/15 de weg oversteken. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk de Tunnelstraat voor 1 weekend af te sluiten.

Tunnelstraat
Vanaf vrijdagavond 17 maart 20.00 uur tot en met zondag 19 maart 23.00 uur zal de Tunnelstraat, vanaf Akkerstraat tot aan de Lupinestraat, volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. In die periode zullen wij de Tunnelstraat kruisen met de stadsverwarmingsleidingen vanuit het Montgomerypark tot de overzijde van de Tunnelstraat. De werkzaamheden moeten ook ’s nachts worden uitgevoerd. Wij doen ons best om de overlast als gevolg van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ten tijde van deze werkzaamheden zal ook een parkeerverbod gelden in de Limbrichterweg en de Akkerstraat.

Het tunneltje in de Montgomerystraat  naar Hoogveld zal vanaf vrijdag 17 maart 2017 van 20.00 uur tot maandag 20 maart 7.00 uur tijdelijk open zijn voor alle verkeer.

Via bebording zal de tijdelijk te gebruiken rijroutes in deze periode worden aangegeven.